அன்னையர் தினம்

ண்ணது விட்டு மறுபுலம்
பெயர்ந்த போதும் - இன்னும்
நீ விரட்டா விலங்கை - எப்போது
உடைப்பதாய் எண்ணம்.. 

'ஆயிரம் பேரை அடித்து வீழ்த்துவதைவிட ஒரு பெண் கண்ணீர் விடுவதைத்தடுத்துக் காப்பது மேல" என்பது அறிவியல் மரபு. எமது தமிழ். .

வானலை குடும்ப மையம்

1983ம் ஆண்டில் தாயகத்தில் மூண்ட பெரும் இனக்கலவரத்தால், புலம் பெயர்ந்த தமிழர் அனேகர் இளையோராகவே இருந்தார்கள். இவர்கள் பின்னாக, 1985 ஆண்டளவில் இளம் பெற்றோர் பலர் புலம் பெயர்ந்தார்கள். இந்நாட்களில் தங்கள் தாயகத்தை...
மிகத் தந்திரமாக பெண்ணின் பெருமை பேசிப்பேசி அவளை ஆதிக்கப் பிடியிலிருந்து மீளாது அடக்கி வந்த காலம் இன்னும் மீட்கப்படவில்லை. காலத்திற்கேற்ப இது பல வடிவங்களில் தோன்றியவண்ணமே உள்ளது...
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree